Практичне заняття №1. Визначіть коди УКТ ЗЕД заданих товарів